Viitothan Oy tarjoaa asioimis- ja opiskelutulkkausta

  • suomen kielellä

  • suomalaisella viittomakielellä

  • suomen kielen mukaan viitotulla puheella

  • tukiviittomin

  • taktiilisti kädestä käteen viittoen

  • rajoittuneeseen näkökenttään viittoen

  • opastaen ja kuvaillen

Opetus

viittomakommunikaatio-opetusta (tukiviittomat ja viitottu puhe) sekä viittomakielen opetusta yksilö- tai perheopetuksena